ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Vendula Ciběnová

Pracovní právo

  • příprava a kontrola smluv a dohod uzavíraných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci a jiné)
  • poradenství při ukončování pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda)
  • příprava a kontrola interních pracovněprávních předpisů
  • zastupování před soudy v rámci pracovněprávních sporů (neplatnost ukončení pracovního poměru, vymáhání nároku na odstupné nebo na dlužnou mzdu apod.)
  • uplatňování práv z titulu náhrady nemajetkové újmy a náhrady škody (pracovní úrazy, nemoci z povolání, vymáhání škody způsobené jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci)
  • konkurenční doložky a práva z nich
  • školení na míru na Vámi zvolené téma
  • ochrana osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů

Neváhejte se na nás obrátit

Mgr. Vendula Ciběnová: +420 739 636 158, cibenova@ak-cibenova.cz

Mgr. Jana Zárubová: +420 724 729 981, zarubova@ak-cibenova.cz 

ak-cibenova.cz | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz