ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Vendula Ciběnová

Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností a družstev (doporučení nejvhodnější formy podnikání, příprava veškerých dokumentů nezbytných pro založení společnosti, zastupování při zápisu společnosti do obchodního rejstříku)
  • právní poradenství při řízení firmy, jakož i při jednáních řídících a kontrolních orgánů
  • změny v obchodních společnostech (změna sídla společnosti, obchodní firmy, statutárních orgánů, změna stanov a společenských smluv či jiných interních dokumentů společnosti)
  • převod obchodního podílu nebo akcií (příprava veškerých dokumenty nezbytných pro převod obchodního podílu nebo akcií, vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, zastupování před obchodním rejstříkem)
  • zastupování před živnostenským úřadem (poskytnutí zásadních informací pro začínající podnikatele, provedeme Vás řízením týkajícím se vydání živnostenského oprávnění krok za krokem, změny údajů zapsaných v živnostenském rejstříku)
  • vymáhání pohledávek (kompletní převzetí vymáhání a správy pohledávek, uplatňování pohledávek v insolvenčních, exekučních a likvidačních řízeních)
  • obrana před pohledávkami uplatněnými vůči Vaší společnosti
  • příprava a kontrola smluv (vytvoření návrhů smluv dle Vašich požadavků, kontrola smluv předložených protistranou, zpracování všeobecných obchodních podmínek, příprava právních stanovisek či právního auditu smluv společnosti dle stanovených kritérií)
  • právní poradenství pro spolky

Neváhejte se na nás obrátit

Mgr. Vendula Ciběnová: +420 739 636 158, cibenova@ak-cibenova.cz

Mgr. Jana Zárubová: +420 724 729 981, zarubova@ak-cibenova.cz 

ak-cibenova.cz | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz