ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Vendula Ciběnová

Potřebujete právní pomoc?

Jste tady správně!

Poskytujeme právní služby pro tuzemské i zahraniční klienty. Specializujeme se na závazkové právo, právo nemovitostí, obchodní právo, insolvenční a exekuční právo, GDPR a pracovní právo.

Pomohu Vám s řešením právních záležitostí

Mgr. Vendula Ciběnová, advokát

Po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem pracovala v brněnské advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi. Během této praxe jsem získala značné zkušenosti napříč všemi oblastmi práva, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního. Tuto svou praxi jsem úspěšně zakončila složením advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.

ak-cibenova.cz | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz