ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Vendula Ciběnová

Odměna advokáta

První schůzka v délce nepřesahující 60 minut, která nezahrnuje poskytování právních služeb, je zdarma. Na této první schůzce dochází k základnímu seznámení s případem klienta, k informování ohledně výše odměny za právní služby a k případné dohodě o poskytování právních služeb.

Odměna za právní služby je stanovena především na základě předchozí dohody mezi mnou a klientem, a to s ohledem na složitost věci a její odbornou a časovou náročnost. Vzájemnou dohodou může být odměna za právní služby stanovena jako odměna:

  • časová (hodinová) – určena násobkem hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právní služby klientovi;
  • odměna podle úspěchu věci – určena v závislosti na výsledku sporu jako podíl z částky nebo hodnoty věci;
  • odměna za vyřízení věci – odměna za konkrétní provedenou právní službu bez ohledu na její časovou náročnost a množství hodin strávených při poskytování právní služby;
  • paušální odměna – klient platí pravidelně za určité časové období (zpravidla za jeden kalendářní měsíc) dohodnutou částku bez ohledu na rozsah a množství poskytnutých právních služeb.

Výše hodinové odměny se zpravidla pohybuje od 1.400,- Kč s ohledem na složitost a časovou náročnost věci. Nejsme plátci DPH.

Není-li odměna za právní služby určena na základě vzájemné dohody s klientem, řídí se výše odměny za právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Příklady cen:

Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným                                         od 8.000,- Kč

Kupní smlouva na nemovitost společně s návrhem na vklad a advokátní úschovou        od 8.000,- Kč

Darovací smlouva                                                                                                                          od 4.000,- Kč 

Nájemní smlouva                                                                                                                           od 4.500,- Kč 

Pracovní smlouva                                                                                                                          od 4.500,- Kč

Dovolujeme si Vás informovat, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, a to konkrétně sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Bližší podrobnosti o tomto mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na  www.cak.cz.

ak-cibenova.cz | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz